Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

Verhuisd!!

Wij zijn verhuisd!

Vanaf heden heten wij u welkom in ons pand aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 38A, naast huisartsenpraktijk 'It Peldershus'. Onze verhuizing naar het nieuwe pand biedt ons meer ruimte voor het leveren van goede farmaceutische zorg. De apotheek heeft een grotere wachtruimte, heeft meerdere, ruim opgezette balies om je nog sneller te helpen, een ruime spreekkamer voor privacygevoelige gesprekken en nog veel meer.

 

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Medische Encyclopedie

Inhoud

casirivimab met imdevimab

Casirivimab en imdevimab zijn monoklonaal antilichamen. Ze zorgen ervoor dat het coronavirus zich niet in uw lichaam kan verspreiden.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij de infectieziekte COVID-19 (corona) en om corona te voorkomen.

Wat doet casirivimab met imdevimab en waarbij gebruik ik het?

COVID-19 (corona)

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen.

Verschijnselen 
Bij een groot deel van de besmette mensen verloopt deze ziekte zonder ernstige verschijnselen. Maar vooral bij mensen met een verminderde afweer, zoals ouderen en langdurig zieken, kan dit ernstig verlopen. Deze mensen kunnen een longontsteking krijgen en hieraan overlijden.

Milde verschijnselen die veel voorkomen:

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn;
 • hoesten;
 • benauwdheid;
 • koorts;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Oorzaak
COVID-19 is een besmettelijke ziekte. De coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen. Via druppeltjes komt het in de lucht. Als andere mensen dit inademen kunnen zij besmet raken met het virus. Ook kunnen mensen besmet raken als ze deze druppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.

Behandeling
De milde klachten van COVID-19 verdwijnen meestal vanzelf. Artsen schrijven casirivimab met imdevimab voor bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met corona die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel een grote kans hebben om erg ziek te worden. Bijvoorbeeld als ze een verzwakte afweer hebben. Casirivimab met imdevimab helpt ook om de infectieziekte corona te voorkomen.

Werking en effect
Casirivimab met imdevimab bindt zich aan de uitsteeksels (spijkereiwitten) die aan de buitenkant van het coronavirus zitten. Hierdoor kan het virus niet meer de cellen binnenkomen en zich tussen cellen verspreiden. Casirivimab met imdevimab verlaagt de kans dat u aan COVID-19 overlijdt. 

Lees meer over covid-19 (corona) . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bijwerkingen bij een infuus

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Reactie op het infuus door overgevoeligheid zoals duizelig of misselijk zijn, koude rillingen, huiduitslag, galbulten en blozen.

  Meestal ontstaan de verschijnselen tijdens het infuus, of binnen 24 uur na het infuus. Raadpleeg uw arts als u een van deze klachten krijgt.

  Uw arts of verpleegkundige zal u tijdens het infuus controleren. Soms kan uw arts besluiten om het infuus te vertragen of te onderbreken. Nadat de klachten bijna weg zijn, kunt u de rest van het infuus krijgen. Bij ernstige klachten is het nodig de behandeling helemaal te stoppen.

 • Moeite met ademhalen en benauwd zijn.

  Dit gebeurt binnen een paar uur nadat u dit medicijn heeft gekregen. Heeft u hier last van? Waarschuw dan uw arts.

Bijwerkingen bij injectie vlak onder de huid:

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Reacties op de prikplek zoals een rode huid, jeuk, blauwe of paarse vlek op de huid, zwelling, pijn of galbulten.

  Zeer zelden krijgt u opgezwollen lymfeklieren dichtbij de prikplek. Raadpleeg uw arts als u een van deze klachten krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizelig zijn

 • Moeite met ademhalen en benauwd zijn.

  Dit gebeurt binnen een paar uur nadat u dit medicijn heeft gekregen. Heeft u hier last van? Waarschuw dan uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik casirivimab met imdevimab gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn nog geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Dit medicijn wordt in het ziekenhuis gegeven door een verpleegkundige of arts. U krijgt dit medicijn via een infuus in uw bloedvat of als een injectie vlak onder uw huid. Het infuus duurt 20 tot 30 minuten.

Wanneer?

 • U heeft corona: binnen 7 dagen nadat u de eerste coronaklachten kreeg.
 • Corona voorkomen na contact met een besmet persoon: zo snel mogelijk nadat u in contact bent geweest met iemand die corona heeft.
 • Corona voorkomen zonder contact met een besmet persoon: als het nodig is 1 keer in de 4 weken.

Hoelang?

 • Bij corona of om corona te voorkomen na contact met een besmet persoon: u krijgt dit medicijn 1 keer toegediend.
 • Corona voorkomen zonder contact met een besmet persoon: u kunt dit medicijn krijgen totdat preventie niet meer nodig is. Op dit moment is alleen ervaring met het gebruik tot 6 maanden.
Terug naar overzicht