Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

‘Wolkom op ús webside!’

Hier bij apotheek Burgum:

 • draait het om jouw gezondheid
 • ben je altijd welkom - ook zonder afspraak
 • we helpen zoals jij wilt - met onze online services én in de apotheek
 • samen kijken we wat het beste voor je is
 • hebben we een goede afstemming met je arts of specialist
 • met aandacht voor je privacy

Voor onze openingstijden zie hieronder aan de pagina.

Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze medicijnautomaat: de ServiLocker.

Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers of meld je direct aan via het aanmeldformulier voor de ServiLocker (onder het kopje 'Meer').

Wijziging vergoeding Vitamine D per 1 januari 2023

De hoge dosering vitamine D en de combinatie met calcium wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Lees hier de laatste informatie.

Medische Encyclopedie

Inhoud

quinagolide

Quinagolide werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Artsen schrijven het voor bij een verhoogde aanmaak van prolactine.

Wat doet quinagolide en waarbij gebruik ik het?

Verhoogde aanmaak van prolactine

Het hormoon prolactine komt van nature in het lichaam voor. Het stimuleert verschillende processen in het lichaam, zoals de aanmaak van moedermelk, veranderingen in het klierweefsel van de borsten en veranderingen in de geslachtsorganen. Verder remt het de eisprong.

Quinagolide onderdrukt de aanmaak van prolactine. Het wordt gebruikt bij verschijnselen die een gevolg zijn van een teveel aan prolactine, zoals bij:

 • gezwel in de hersenen, meestal in de hypofyse. Dit wordt een prolactinoom genoemd. Door dit gezwel maken de hersenen te veel prolactine aan. Dit zorgt voor verschillende ziekteverschijnselen, zoals bij vrouwen uitblijven van de menstruatie, onregelmatige menstruatie of melkproductie. Bij mannen zorgt het voor minder zin in seks en afname van de vruchtbaarheid. Als het gezwel groot is, kan u hoofdpijn en problemen met zien krijgen. Quinagolide kan de klachten verhelpen. Ook verkleint quinagolide het gezwel. Als quinagolide niet helpt, kan het gezwel met een operatie uit de hersenen worden verwijderd. Ook kan uw arts quinagolide voorschrijven voorafgaand aan de operatie. Of na de operatie als het gewel niet helemaal is verwijderd.
 • onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben. Een van de oorzaken is een te hoge aanmaak van prolactine. Een stof die van nature in het lichaam voorkomt. Een van de effecten van prolactine is dat het de eisprong bij vrouwen remt. Er treedt dan ook geen menstruatie op. Quinagolide vermindert de aanmaak van prolactine, zodat het op een normaal niveau komt en de eisprong en menstruatie weer plaats kan vinden. Bij mannen kan een teveel aan prolactine tot gevolg hebben dat er minder testosteron wordt aangemaakt. Hierdoor neemt de vruchtbaarheid af. Quinagolide verbetert de vruchtbaarheid.
Lees meer over verhoogde aanmaak van prolactine . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken en zelden buikpijn, verstopping, diarree of minder eetlust.

  Vooral als u begint met dit medicijn. Neem dit medicijn daarom in met wat voedsel. U heeft dan minder last van deze bijwerking. Neem contact op met uw arts als u wel last blijft houden. Mogelijk kan de arts de dosering langzamer verhogen.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en zelden draaierigheid, verwardheid, slapeloosheid en spierzwakte.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid bij opstaan, bijvoorbeeld uit bed of uit een stoel, of flauwvallen.

  Dit ontstaat door een sterke daling van de bloeddruk. Uw arts zal daarom uw bloeddruk controleren als u begint met dit medicijn. Of als u een hogere dosering krijgt. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

 • Verstopte neus.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen.

  Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u slaperig wordt van dit medicijn. Meestal wordt deze bijwerking minder als u aan dit medicijn gewend bent. Als u hier last van blijft houden, overleg dan met uw arts over verlaging van de dosering.

 • Bij mensen die onvruchtbaar zijn: opheffen van onvruchtbaarheid.

  Dat kan de bedoeling van de behandeling zijn, maar ook een bijkomend effect. Vrouwen in de vruchtbare periode die niet zwanger wensen te worden, moeten daarom een betrouwbare anticonceptie gebruiken. Dit geldt ook voor de partners van mannen die met dit medicijn worden behandeld. Overleg hierover met uw arts.

 • Meer zin in vrijen, meer kans op verslaving, zoals overmatig kopen, gokken of medicijngebruik.

  Deze bijwerkingen gaan over na een verlaging van de dosis of als u met het medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Psychische klachten, zoals waanvoorstellingen. Vooral bij mensen die al psychische aandoeningen hebben, kunnen de klachten verergeren.

  Deze klachten verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u psychische klachten heeft of krijgt.

 • Vooral gedurende de eerste paar weken: slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen.

  Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u soms slaapaanvallen blijkt te hebben van dit medicijn.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik quinagolide gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

 • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. (Bijna alle) middelen tegen wanen en hallucinaties (antipsychotica). Deze kunnen de werking van dit middel tegengaan. Ook kan dit middel de werking van antipsychotica tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties.
 • Bepaalde medicijnen tegen misselijkheid en braken: alizapride en droperidol. Deze kunnen de werking van dit medicijn tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van misselijkheid en braken. De middelen domperidon en metoclopramide mogen eventueel wel worden gebruikt.
 • Pas op met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, slaapaanvallen, duizeligheid, draaierigheid, flauwvallen, verwardheid en hallucinaties. Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. U mag NIET autorijden als u daar wel eens last van heeft.

U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u dit medicijn slikt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bent u zwanger, of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of u dit medicijn kunt blijven gebruiken.

Gebruikt u dit medicijn om onvruchtbaarheid op te heffen? Raadpleeg dan uw arts zodra de zwangerschapstest positief is.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven. Het zorgt dat de borstvoeding stopt.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Neem in het medicijn in voor het slapengaan met wat voedsel. Met het voedsel voorkomt u maagklachten. Door het voor het slapengaan in te nemen, heeft u minder kans op slaperigheid overdag.

Hoe lang?

Ongewenste melkproductie na een zwangerschap
Gebruik dit medicijn gedurende 2 weken. Soms kan 2 tot 3 dagen hierna toch nog wat melk uit de borsten komen. Overleg dan met uw arts. Mogelijk zal deze aangeven het medicijn nog een week te gebruiken.

Melkproductie door een andere oorzaak dan zwangerschap
Ga door met het gebruik tot de melkvorming helemaal is gestopt.

Wegblijven menstruatie
Ga door met het gebruik tot de menstruatie weer regelmatig is.

Langdurige behandelingen vanwege een verhoogde aanmaak van prolactine
Als dit medicijn langdurig moet worden gebruikt, zal de arts adviseren elke 1 tot 2 jaar gedurende 2 maanden met het gebruik te stoppen om te zien of de hoeveelheid prolactine misschien vanzelf weer normaal is geworden.

Terug naar overzicht