Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Let op, vanaf juni wijzigen onze openingstijden!!

Vanaf juni is de apotheek op vrijdagavond gesloten. Op zaterdag wijzigt de openingstijd van 17.00 tot 18.00 naar 10.30 tot 12.00!! U bent op de ochtend tussen 10.30 en 12.00 van harte welkom. Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze ServiLocker. Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers.

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Wijziging vergoeding Vitamine D per 1 januari 2023

De hoge dosering vitamine D en de combinatie met calcium wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Lees hier de laatste informatie.

Medische Encyclopedie

Inhoud

cabergoline

Cabergoline werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Artsen schrijven het voor bij een verhoogde aanmaak van prolactine.

Wat doet cabergoline en waarbij gebruik ik het?

Verhoogde aanmaak van prolactine

Het hormoon prolactine komt van nature in het lichaam voor. Het stimuleert verschillende processen in het lichaam, zoals de aanmaak van moedermelk, veranderingen in het klierweefsel van de borsten en veranderingen in de geslachtsorganen. Verder remt het de eisprong.

Cabergoline onderdrukt de aanmaak van prolactine. Het wordt gebruikt bij verschijnselen die een gevolg zijn van een teveel aan prolactine, zoals bij:

 • ongewenste aanmaak van moedermelk. Na een zwangerschap verhoogt het lichaam de aanmaak van prolactine zodat moedermelk wordt gemaakt. Soms is dit effect ongewenst, bijvoorbeeld bij een miskraam of sterfte van de baby. Meestal helpt het de borsten in te binden. In een enkel geval voldoet een dergelijke maatregel niet en zal de arts cabergoline voorschrijven. Soms ontstaat ook een teveel aan prolactine zonder dat er sprake was van een zwangerschap. Ook in die gevallen zullen de borsten melk produceren, wat met cabergoline kan worden geremd.
 • goedaardig gezwel in de hersenen, meestal in de hypofyse. Dit wordt een prolactinoom genoemd. Door dit gezwel maken de hersenen te veel prolactine aan. Dit zorgt voor verschillende ziekteverschijnselen, zoals bij vrouwen uitblijven van de menstruatie, onregelmatige menstruatie of melkproductie. Bij mannen zorgt het voor minder zin in seks en afname van de vruchtbaarheid. Als het gezwel groot is, kan u hoofdpijn en problemen met zien krijgen. Cabergoline kan de klachten verhelpen. Ook verkleint cabergoline het gezwel. Als cabergoline niet helpt, kan het gezwel met een operatie uit de hersenen worden verwijderd. Ook kan uw arts cabergoline voorschrijven voorafgaand aan de operatie. Of na de operatie als het gewel niet helemaal is verwijderd.
 • onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben. Een van de oorzaken is een te hoge aanmaak van prolactine. Een van de effecten van prolactine is dat het de eisprong bij vrouwen remt. Er treedt dan ook geen menstruatie op. Cabergoline vermindert de overmatige aanmaak van prolactine. Hierdoor vindt de eisprong en menstruatie weer plaats. Bij mannen kan een teveel aan prolactine tot gevolg hebben dat er minder testosteron wordt aangemaakt. Hierdoor neemt de vruchtbaarheid af. Cabergoline verbetert de vruchtbaarheid.
Lees meer over verhoogde aanmaak van prolactine . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, zuurbranden en zelden verstopping en braken

  Dit komt vooral voor als u begint met dit medicijn. Neem dit medicijn daarom in met wat voedsel. U heeft dan minder last van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw arts als u last blijft houden van zuurbranden.

   

 • Hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, sufheid, gevoel van zwakte en vermoeidheid

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid of zeer zelden plotselinge slaapaanvallen

  Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u slaperig wordt van dit medicijn. Meestal wordt deze bijwerking minder als u aan dit medicijn gewend bent. Als u hier last van blijft houden, overleg dan met uw arts over verlaging van de dosering.

 • Duizeligheid en flauwvallen bij opstaan, bijvoorbeeld uit bed of uit een stoel

  Dit komt voor als u begint met dit medicijn en na langdurig gebruik. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze klacht gaat meestal binnen enkele dagen tot weken over. Mogelijk controleert uw arts uw bloeddruk extra.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Tijdelijk moeilijk kunnen zien

 • Neusbloeding

 • Kaalheid

 • Beenkrampen

 • Psychische klachten, zoals depressie en waanvoorstellingen (hallucinaties). Vooral bij mensen die al psychische klachten hebben. En vooral bij vrouwen die dit medicijn gebruiken om de melkproductie na een zwangerschap te stoppen.

  Als u al bekend bent met psychische klachten zoals waanvoorstellingen of psychose, geef dan aan uw psychiater door dat u dit medicijn gaat gebruiken. Mogelijk krijgt u een ander medicijn van uw arts. Of let uw psychiater erop dat uw psychische klachten niet toenemen.

 • Vasthouden van vocht. Dit merkt u aan dikke enkels of voeten, een opgezwollen gezicht of benauwdheid.

  Als u veel last heeft van dikke enkels en benen, helpt het om te gaan liggen met de benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

 • Hartkloppingen

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit middel extra last van deze aandoening krijgen.

 • Verhoogde bloeddruk, waardoor het risico op een hartaanval of beroerte toeneemt

  Als u dit medicijn gaat gebruiken zal uw arts uw bloeddruk extra controleren. Heeft u een hoge bloeddruk, pijn op de borst, ernstige hoofdpijn en ziet u wazig? Neem contact op met uw arts. U moet dan stoppen met dit medicijn.

  Gebruikt u dit medicijn om de melkproductie na een zwangerschap te stoppen? En heeft u zwangerschapshypertentie? Of na de bevalling een hoge bloeddruk? Dan is het risico op een hartaanval of beroerte groter. Overleg hierover met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter.

 • Bij gebruik gedurende gedurende een langere periode in een dosering van meer dan 2 mg per dag: bindweefselvorming (fibrose) in de buikholte, rond het hart of longen. Hierdoor kunnen de urinewegen vernauwen, kan de nierwerking afnemen, het hart slechter werken, benauwdheid ontstaan en de doorbloeding in de benen afnemen. Uw arts zal u hierop controleren. Mensen met een hartklepaandoening mogen dit medicijn niet langdurig gebruiken. Neem contact hierover op met uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag.

   Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Blijkt u overgevoelig, geef dan aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor cabergoline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Bij mensen die onvruchtbaar zijn: opheffen van onvruchtbaarheid

  Dat kan de bedoeling van de behandeling zijn, maar ook een bijkomend effect. Vrouwen in de vruchtbare periode die niet zwanger wensen te worden, moeten daarom een betrouwbare anticonceptie gebruiken. Dit geldt ook voor de partners van mannen die met dit middel behandeld worden.

 • Meer zin in vrijen en meer zin in gokken (gokverslaving)

  Deze bijwerkingen gaan over na een verlaging van de dosis of als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit medicijn kan een aanval uitlokken.

  Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik cabergoline gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

 • (Bijna alle) middelen tegen wanen en hallucinaties (antipsychotica): antipsychotica kunnen de werking van dit middel tegengaan. Ook kan dit middel de werking van antipsychotica tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties.
 • Bepaalde middelen tegen misselijkheid en braken: alizapride en droperidol. Deze kunnen de werking van dit middel tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van misselijkheid en braken. De middelen domperidon en metoclopramide mogen eventueel wel kortdurend worden gebruikt.
 • Pas op met andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, slaapaanvallen, duizeligheid, draaierigheid, flauwvallen en hallucinaties.

Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. Heeft u hier last van? U mag dan NIET autorijden. In andere gevallen moet u overleggen met uw arts of u of wel of niet mag autorijden.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u dit medicijn slikt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of u dit medicijn kunt blijven gebruiken.

Gebruikt u dit medicijn om onvruchtbaarheid op te heffen? Raadpleeg uw arts zodra de zwangerschapstest positief is.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven. Het zorgt dat de borstvoeding stopt.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Neem dit medicijn in tijdens het eten of met wat voedsel. U voorkomt hiermee maagklachten.

Bij langdurig gebruik kunt u het beste een vast tijdstip kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

Ongewenste melkproductie na een zwangerschap
Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 dagen. Soms kan hierna toch nog wat melk uit de borsten komen. Overleg dan met uw arts. Mogelijk zal deze aangeven het medicijn nog een keer te gebruiken.

Melkproductie door een andere oorzaak dan zwangerschap
Ga door met het gebruik tot de melkvorming helemaal is gestopt.

Wegblijven menstruatie
Ga door met het gebruik tot de menstruatie weer regelmatig is.

Langdurige behandelingen vanwege een verhoogde aanmaak van prolactine
Als dit medicijn langdurig moet worden gebruikt, zal de arts adviseren elke 1 tot 2 jaar gedurende 2 maanden met het gebruik te stoppen om te zien of de hoeveelheid prolactine misschien vanzelf weer normaal is geworden.

Terug naar overzicht