Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

Verhuisd!!

Wij zijn verhuisd!

Vanaf heden heten wij u welkom in ons pand aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 38A, naast huisartsenpraktijk 'It Peldershus'. Onze verhuizing naar het nieuwe pand biedt ons meer ruimte voor het leveren van goede farmaceutische zorg. De apotheek heeft een grotere wachtruimte, heeft meerdere, ruim opgezette balies om je nog sneller te helpen, een ruime spreekkamer voor privacygevoelige gesprekken en nog veel meer.

 

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Medische Encyclopedie

Medische encyclopedie > Geneesmiddelen zoeken > Geneesmiddelen overzicht > calciumgluconaat op de huid

Inhoud

calciumgluconaat op de huid

Calciumgluconaat op de huid bindt zich met het giftige fluorwaterstofzuur. Het kan hierdoor ernstige huidbeschadiging door fluorwaterstofzuur voorkomen. Het staat bij bepaalde beroepsgroepen ook wel bekend als HF-brandzalf.

Het is te gebruiken bij vergiftiging door fluorwaterstofzuur op de huid door een ongeluk.

Wat doet calciumgluconaat op de huid en waarbij gebruik ik het?

Vergiftiging

Fluorwaterstofzuur is zeer schadelijk op de huid, maar ook bij inademing en inslikken.

Het wordt bij bepaalde werkzaamheden gebruikt, bijvoorbeeld het reinigen van gevels, het etsen van glas of bepaalde chemische of technische processen. De mensen die deze werkzaamheden uitvoeren, hebben een risico op vergiftiging als het per ongeluk op hun huid terechtkomt.

Fluorwaterstofzuur wordt namelijk snel opgenomen via de huid. Het bindt zich aan calcium (kalk) in het lichaam en er ontstaat een sterk zuur. Het gevolg is een ernstige diepe huidbeschadiging.

Vergiftiging voorkomen
Mensen die met fluorwaterstofzuur moeten werken, moeten zichzelf goed beschermen met stevige rubberen handschoenen en werkkleding.

Fluorwaterstofzuur zit in heel veel soorten reinigings- en etsvloeistoffen, zoals in velgenreiniger, aluminium-beitsmiddel, cementsluier-verwijderaar, RVS beitsmiddelen en gevelreinigingsmiddelen. Mensen die met deze middelen werken, moeten uit voorzorg een of meer tubes calciumgluconaatgel in hun EHBO-koffer beschikbaar hebben.

Behandeling
Als u door een ongeluk toch fluorwaterstofzuur op de huid krijgt, moet u de huid direct spoelen met veel (lauw) stromend water. Direct daarna moet u calciumgluconaat-gel op de plek aanbrengen om het fluorwaterstofzuur uit de huid te trekken. Hierdoor vermindert u de ernst van de huidbeschadiging. U moet zo spoedig mogelijk naar een EHBO-post of arts gaan.

Lees meer over vergiftiging . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten, jeuk en roodheid.

    Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik calciumgluconaat op de huid gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Er zijn geen beperkingen voor dit medicijn.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap en borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Calciumgluconaat in tablet of capsule wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zonder nadelige gevolgen voor het kind. De gel zal daarom ook veilig zijn.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?

  • Spoel direct de huid gedurende maximaal 5 minuten met veel lauw stromend water.
  • Breng daarna met een spatel een laag calciumgluconaat gel van een halve centimeter dik op het aangetaste gedeelte. Smeer de calciumgluconaat gel ook onder en op de nagels.
  • Spoel de laag na 2 minuten weg en breng een nieuwe halve-centimeter-dikke laag aan.
  • Herhaal dit tot de pijn weg is of totdat medische hulp ter plekke is.
  • De laatste laag op de huid laten indrogen.
  • Zijn de handen aangetast? Vul dan latex handschoenen met de gel en draag deze.
  • Sluit de tube goed af om bederf te voorkomen. U kunt dezelfde tube na openen nog 1 week gebruiken, daarna is hij niet meer houdbaar.

Hoelang?
Meestal zal de arts u adviseren na het ongeluk nog 3 tot 4 dagen de gel te smeren op de aangetaste plekken.

Terug naar overzicht