Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

‘Wolkom op ús webside!’

Hier bij apotheek Burgum:

 • draait het om jouw gezondheid
 • ben je altijd welkom - ook zonder afspraak
 • we helpen zoals jij wilt - met onze online services én in de apotheek
 • samen kijken we wat het beste voor je is
 • hebben we een goede afstemming met je arts of specialist
 • met aandacht voor je privacy

Voor onze openingstijden zie hieronder aan de pagina.

Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze medicijnautomaat: de ServiLocker.

Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers of meld je direct aan via het aanmeldformulier voor de ServiLocker (onder het kopje 'Meer').

Wijziging vergoeding Vitamine D per 1 januari 2023

De hoge dosering vitamine D en de combinatie met calcium wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Lees hier de laatste informatie.

Medische Encyclopedie

Inhoud

cefalexine

Cefalexine behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (onder andere bronchitis, longontsteking en keelpijn door keelontsteking), en blaasontsteking en huidinfecties.

Wat doet cefalexine en waarbij gebruik ik het?

Infecties met bacteriën

Werking
Na inname verspreidt cefalexine zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

Behandeling
Artsen schrijven cefalexine voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking, zoals penicillines, doxycycline, azitromycine of nitrofurantoïne. Cefalexine wordt alleen gebruikt voor infecties, waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalexine werkt dan vaak wel.

Cefalexine is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals bij infecties van luchtwegen, urinewegen en huid.

Effect
De bacteriedodende werking begint een uur na inname. Eén dosis werkt 6 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten die met de infectie gepaard gaan, afnemen.

Lees meer over infecties met bacteriën . “

Luchtweginfecties

De slijmvliezen van de keel, luchtpijp en longen kunnen geïnfecteerd raken met bacteriën en virussen.

Verschijnselen
Bronchitis is een infectie van de vertakkingen van de luchtpijp (de bronchiën). U moet veel hoesten en soms hoest u slijm op. Ook kunt u koorts hebben.

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

Bij een keelinfectie ziet u meestal een rode keelholte met wittige aanslag. De klieren in uw hals zijn opgezet en pijnlijk. Ook kunt u koorts hebben.

Behandeling
Luchtweginfecties gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus.
Als de veroorzaker een bacterie is, schrijven artsen soms een antibioticum voor. Bijvoorbeeld bij mensen met een verminderde afweer of als er sprake is van zeer ernstige ziekteverschijnselen, zoals bij een longontsteking.

Meestal kiest uw arts dan voor penicilline, doxycycline of azitromycine,
Cefalexine wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalexine werkt dan vaak wel.  

Effect
De bacteriedodende werking begint een uur na inname. Eén dosis werkt 6 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten die met de infectie gepaard gaan, afnemen.

Lees meer over luchtweginfecties . “

Acute bronchitis

Zie luchtweginfecties.

Lees meer over acute bronchitis . “

Longontsteking

Zie luchtweginfecties.

Lees meer over longontsteking . “

Keelpijn

Keelpijn door een keelinfectie (zie luchtweginfecties).

Lees meer over keelpijn . “

Blaasontsteking bij vrouwen

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en zo voor blaasontsteking zorgen. Dit geeft klachten als vaak moeten plassen, terwijl u per keer weinig plast. Het plassen is pijnlijk of branderig.
Soms kunnen de bacteriën vanuit de blaas verder het lichaam indringen en in het nierbekken terecht komen. Daar veroorzaken de bacteriën een nierbekkenontsteking. Dit geeft klachten als hoge koorts, koude rillingen, misselijkheid en pijn in de rug of zij. Ook kan er bloed in de plas zitten.

Behandeling
Bij vrouwen die niet zwanger zijn en geen andere klachten hebben, kan een blaasontsteking vanzelf overgaan. Als u de klachten echter vervelend of pijnlijk vindt, kan uw arts een antibioticum voorschrijven. Meestal is dit nitrofurantoïne.

Als de infectie ook het nierbekken heeft bereikt, kan uw arts cefalexine voorschrijven. Cefalexine wordt alleen gebruikt als de antibiotica van eerste keuze niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalexine werkt dan vaak wel. Artsen schrijven cefalexine alleen voor als het echt nodig is, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Effect
Cefalexine doodt vele soorten bacteriën en werkt binnen een uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten verminderen.

Lees meer over blaasontsteking bij vrouwen . “

Blaasontsteking bij mannen

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en zo voor blaasontsteking zorgen. Dit geeft klachten als vaak moeten plassen, terwijl u per keer weinig plast. Het plassen is pijnlijk of branderig.
Soms kunnen de bacteriën vanuit de blaas verder het lichaam indringen en in het nierbekken terecht komen. Daar veroorzaken de bacteriën een nierbekkenontsteking. Dit geeft klachten als hoge koorts, koude rillingen, misselijkheid en pijn in de rug of zij. Ook kan er bloed in de plas zitten.

Behandeling
Bij mannen met klachten van een blaasontsteking kan uw arts een antibioticum voorschrijven. Meestal is dit nitrofurantoïne.

Als de infectie ook het nierbekken of de prostaat heeft bereikt, kan uw arts cefalexine  voorschrijven. Cefalexine wordt alleen gebruikt als de antibiotica van eerste keuze niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalexine werkt dan vaak wel. Artsen schrijven cefalexine alleen voor als het echt nodig is, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Effect
Cefalexine doodt vele soorten bacteriën en werkt binnen een uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten verminderen.

Lees meer over blaasontsteking bij mannen . “

Huidinfectie

De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën. De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

Behandeling
Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor. Een enkele keer is het nodig een antibioticum in te nemen. Meestal kiest uw arts dan voor een penicilline. Als dit niet voldoende werkt of niet gebruikt mag worden, kan de arts cefalexine voorschrijven. Artsen doen dat alleen voorbij zeer ernstige huidinfecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

Werking
Cefalexine bestrijdt veel bacteriën die een rol spelen bij huidinfecties.

Lees meer over huidinfectie . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Diarree of wat dunnere ontlasting

  Dit kan ook nog optreden enkele weken nadat u bent gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over. Zeer zelden ontstaat een ernstige vorm van diarree. Neem contact op met uw arts als u meermalen per dag waterdunne ontlasting heeft en daarbij ook moet overgeven en koorts heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Buikpijn, misselijkheid en braken

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Stop dan het gebruik en raadpleeg meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
   

  Kreeg u bij eerder gebruik van een cefalosporine-antibioticum een allergische reactie, begin dan niet meteen met de kuur maar raadpleeg eerst uw arts.
  Bent u overgevoelig voor cefalexine, dan is er een kans dat u ook overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (dit heet 'kruisovergevoeligheid').
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor cefalexine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid

 • Koorts, gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

 • Ontstoken slijmvliezen van mond(hoeken), keelholte, vagina of anus

  Het betreft meestal een candida-infectie (schimmel) van de slijmvliezen. Dit ontstaat doordat het normale evenwicht tussen schimmels en bacteriën is verstoord. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

 • Nierbeschadiging. Raadpleeg uw arts als u binnen enkele dagen in gewicht toeneemt,als u dikke enkels of onderbenen krijgt of als u niet meer plast.

 • Opwinding, verwarring, waanvoorstellingen

  Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

 • Wazig zien, slecht zien en vermoeide ogen.

  Raadpleeg uw arts als u slechter gaat zien.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik cefalexine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Antibiotica van het tetracycline-type, zoals doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze antibiotica en cefalexine werken elkaar tegen. Een ernstige infectie kan hierdoor minder goed worden bestreden.
 • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Cefalexine kan de instelling op de bloedverdunner ontregelen. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • De capsules met buiktyfusvaccin worden door cefalexine onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er 3 dagen tussen toediening van de verschillende medicijnen zit. Zit er minder dan 3 dagen tussen beide medicijnen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar is niet schadelijk voor het kind.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit medicijn in op een lege maag. Het werkt dan beter tegen de bacteriën.

Hoe lang?
Cefalexine gebruikt u altijd als een kuur. Hoe lang de kuur duurt hangt af van de aandoening waarvoor u het medicijn gebruikt.

Hou er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Terug naar overzicht