Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

Verhuisd!!

Wij zijn verhuisd!

Vanaf heden heten wij u welkom in ons pand aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 38A, naast huisartsenpraktijk 'It Peldershus'. Onze verhuizing naar het nieuwe pand biedt ons meer ruimte voor het leveren van goede farmaceutische zorg. De apotheek heeft een grotere wachtruimte, heeft meerdere, ruim opgezette balies om je nog sneller te helpen, een ruime spreekkamer voor privacygevoelige gesprekken en nog veel meer.

 

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Medische Encyclopedie

Inhoud

ceftaroline

Ceftaroline behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals longontsteking en huidinfecties.

Wat doet ceftaroline en waarbij gebruik ik het?

Infecties met bacteriën

Werking
Na toediening verspreidt ceftaroline zich via het bloed in het lichaam en komt in de meeste weefsels terecht. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

Behandeling
Artsen schrijven ceftaroline voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking, zoals penicillines of doxycycline. Ceftaroline wordt alleen gebruikt voor infecties waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Ceftaroline werkt dan vaak wel.

Het is een 'reserve'-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Ceftaroline is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals infecties van luchtwegen en huid.

Effect
Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over infecties met bacteriën . “

Longontsteking

Verschijnselen
Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

Behandeling
Een longontsteking wordt meestal behandeld met penicillines, doxycycline of azitromycine.

Ceftaroline wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Ceftaroline werkt dan vaak wel. Het is een 'reserve' antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat de bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Effect
Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over longontsteking . “

Huidinfectie

De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën. De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

Behandeling
Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor.

Een enkele keer is het nodig een antibioticum in te nemen. Meestal kiest uw arts dan voor penicilline. Als dit niet voldoende werkt of niet gebruikt mag worden, kan de arts ceftaroline voorschrijven.

Ceftaroline is een 'reserve'-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige infecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

Werking
Ceftaroline bestrijdt veel bacteriën die een rol spelen bij huidinfecties.

Effect
Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over huidinfectie . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Irritatie van de wand van het bloedvat waar het infuus is aangelegd. Dit is te merken aan pijn, roodheid en zwelling op die plaats.

  Om de kans hierop te verkleinen, zal de arts of verpleegkundige het infuus in een uur tijd laten inlopen.

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken en buikpijn

  De diarree kan ook nog optreden enkele weken nadat u bent gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over. Zeer zelden ontstaat een ernstige vorm van diarree. Neem contact op met uw arts als u meermalen per dag waterdunne ontlasting heeft en daarbij ook moet overgeven en koorts heeft.

 • Hoofdpijn en duizeligheid

 • Koorts, grieperigheid. Raadpleeg uw arts bij hoge koorts of erg ziek zijn.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg dan meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.

  Kreeg u bij eerder gebruik van een cefalosporine-antibioticum een allergische reactie. Raadpleeg eerst uw arts.
  Bent u overgevoelig voor ceftaroline, dan is er een kans dat u ook overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (dit heet 'kruisovergevoeligheid'). Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor ceftaroline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Ontstoken slijmvliezen van mond(hoeken), keelholte, vagina of anus

  Het betreft meestal een Candida-infectie (schimmel) van de slijmvliezen. Dit ontstaat doordat het normale evenwicht tussen schimmels en bacteriën is verstoord. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

 • Aantasting van de nieren. Raadpleeg uw arts als u binnen enkele dagen in gewicht toeneemt, als u dikke enkels of onderbenen krijgt of als u niet meer plast.

 • Leveraandoeningen. Bij pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van de ogen, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine moet u de arts waarschuwen.

 • Epileptische aanval bij mensen met epilepsie die een hoge dosering van dit medicijn gebruiken. Raadpleeg uw arts als u aan epilepsie lijdt. Uw arts kan beoordelen of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik ceftaroline gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Antibiotica van het tetracycline-type (zoals doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze antibiotica en ceftaroline werken elkaar tegen. Een ernstige infectie kan hierdoor minder goed worden bestreden.
 • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Ceftaroline kan de bloedstolling ontregelen. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • De capsules met buiktyfusvaccin worden door ceftaroline onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van de verschillende medicijnen zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide medicijnen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk terecht komt, is het niet schadelijk voor de baby.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Het infuus wordt aangelegd door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?
Bij een infectie wordt dit medicijn meestal 2 of 3 keer per dag toegediend als infuus dat ongeveer 1 of 2 uur lang inloopt.

Hoelang?
Ceftaroline gebruikt u altijd als een kuur. Hoe lang de kuur duurt, hangt af van de aandoening waarvoor u het medicijn gebruikt. De kuurt duurt meestal 5 tot 14 dagen.

Hou er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Terug naar overzicht