Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Let op, vanaf juni wijzigen onze openingstijden!!

Vanaf juni is de apotheek op vrijdagavond gesloten. Op zaterdag wijzigt de openingstijd van 17.00 tot 18.00 naar 10.30 tot 12.00!! U bent op de ochtend tussen 10.30 en 12.00 van harte welkom. Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze ServiLocker. Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers.

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Wijziging vergoeding Vitamine D per 1 januari 2023

De hoge dosering vitamine D en de combinatie met calcium wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Lees hier de laatste informatie.

Medische Encyclopedie

Inhoud

cetrorelix

Cetrorelix behoort tot de groep geneesmiddelen die hypothalamus-hormonen worden genoemd. Het remt de aanmaak van vrouwelijke geslachthormonen.

Artsen schrijven dit middel voor bij een verminderde vruchtbaarheid) bij vrouwen.

Wat doet cetrorelix en waarbij gebruik ik het?

Verminderde vruchtbaarheid

Voor een zwangerschap is een eicel nodig, die door een mannelijke zaadcel wordt bevrucht. Bij een IVF-behandeling (In Vitro Fertilisatie) vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats.

Een eicel die kan worden bevrucht, heeft zich enkele dagen daarvoor ontwikkeld, men noemt dat hij is `gerijpt`. Als de eicel voldoende is ontwikkeld, komt hij vrij voor bevruchting. Dit heet de eisprong.

Als de eitjes voldoende zijn gerijpt, haalt de arts ze uit de eierstokken om en laat ze buiten het lichaam bevruchten.

Soms vindt de eisprong al plaats voordat de eicel voldoende is ontwikkeld.

Cetrorelix wordt gebruikt om deze eisprong uit te stellen.

Werking
Cetrorelix verhindert de aanmaak van geslachtshormonen die de eisprong in gang zetten.

Lees meer over verminderde vruchtbaarheid . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk en blauwe plekken, vooral gedurende de eerst dagen van de behandeling.

  • Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn, diarree, braken, plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid, niet of heel weinig plassen.

    Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten door overgevoeligheid voor dit middel. Bij ernstige benauwdheid meteen uw arts raadplegen.

    Meld deze bijwerkingen aan uw arts. Deze zal de behandeling stopzetten, en kan soms proberen of u voor een ander preparaat niet overgevoelig bent

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik cetrorelix gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u al zwanger bent. Mogelijk beïnvloedt het de ontwikkeling van de baby. Het is belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit middel begint.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is namelijk niet bekend of dit middel in de moedermelk terecht komt en of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?

  • Meestal zult u zelf of uw partner injecties onder de huid toedienen. De arts of verpleegkundige zal u daartoe precies instrueren. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.
  • Voor u de injectie toedient, moet u het poeder eerst oplossen in het bijgeleverde steriele water. Zie hiervoor de instructie op de bijsluiter.
  • Spuit het middel onder de huid van de buikwand in, bij voorkeur in de buurt van de navel. Kies iedere dag een andere plek.

Wanneer?
Vanaf de vijfde of zesde dag dat de eicellen rijpen, is een dagelijks injectie met dit middel nodig. Zo voorkomt u dat de eisprong al begint.

Hoe lang?
In de meeste gevallen moet u dit middel gebruiken tot de arts met een echo heeft vastgesteld dat de eicellen voldoende zijn ontwikkeld. Daarna krijgt u een injectie om de eisprong in gang te zetten.

Terug naar overzicht