Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Let op, vanaf juni wijzigen onze openingstijden!!

Vanaf juni is de apotheek op vrijdagavond gesloten. Op zaterdag wijzigt de openingstijd van 17.00 tot 18.00 naar 10.30 tot 12.00!! U bent op de ochtend tussen 10.30 en 12.00 van harte welkom. Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze ServiLocker. Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers.

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Wijziging vergoeding Vitamine D per 1 januari 2023

De hoge dosering vitamine D en de combinatie met calcium wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Lees hier de laatste informatie.

Medische Encyclopedie

Inhoud

nevirapine

Nevirapine is een virusremmer. Het remt de groei van het virus dat hiv veroorzaakt.

Artsen schrijven het voor bij hiv en aids.

Wat doet nevirapine en waarbij gebruik ik het?

Hiv

Oorzaak
Hiv is een virusinfectie die de witte bloedcellen aantast. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer de afweer achteruitgaat.

Infecties met hiv krijgt men door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

Verschijnselen
Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over.
Pas 2 tot 11 jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of sero-positief genoemd. Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

Werking
Het virus dat hiv veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv-virussen aan te maken. Daarvoor is het enzym reverse-transcriptase nodig. Nevirapine remt dit enzym en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt.   Nevirapine kan het virus niet volledig laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed drastisch verlagen. Hierdoor neemt het aantal witte bloedcellen toe en komt de afweer weer op peil. Omdat het virus snel geneigd is ongevoelig (resistent) te worden, kan het alleen in combinatie met andere hiv-remmers worden toegepast.

Behandeling
Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Gebruikelijk is daarvoor een combinatie van minimaal 3 medicijnen te kiezen. Mocht deze combinatie onvoldoende effectief worden, dan kan men overschakelen op een combinatie van 3 niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

De behandeling noemt men geslaagd, als:

 • de klachten verminderen;
 • de afweer toeneemt;
 • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten; 
 • de bijwerkingen van de hiv-remmers geen al te grote inbreuk op de kwaliteit van leven hebben.

Zwangere vrouwen met hiv kunnen de infectie overbrengen op de baby tijdens de zwangerschap. Daarom moeten zij tijdens de zwangerschap en bevalling hiv-remmers blijven gebruiken. Soms krijgen vrouwen nevirapine vlak voor de bevalling. Dit verkleint het risico dat de baby tijdens de bevalling besmet raakt. Na de geboorte krijgt de baby de eerste 4 weken een combinatie van de hiv-remmers zidovudine, lamivudine en/of nevirapine.

 

Lees meer over hiv . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag, roodheid en jeuk

  Deze huiduitslag ontstaat meestal binnen zes weken na het begin van de behandeling. Het komt vooral voor als de dosering te snel wordt verhoogd. Daarom begint u de eerste twee weken met een lage dosering. Gedurende de eerste achttien weken van het gebruik zal uw arts uw huid regelmatig controleren.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstiger huidaandoening ontstaan met blaarvorming, koorts en spier- of gewrichtspijn. Raadpleeg daarom uw arts als u huiduitslag bemerkt (zie ook onder Zeer zelden: Overgevoeligheid). Waarschuw direct een arts als u ernstige huiduitslag, blaren op de huid of in de mond, ontstoken ogen, zwellingen in het gezicht of spier- of gewrichtspijn heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

  Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat voedsel.

 • Hoofdpijn en vermoeidheid.

 • Leverafwijkingen, die zeer ernstig kunnen zijn. Raadpleeg uw arts bij pijn boven in de buik of geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit).

  De leverbijwerkingen komen vooral in het begin van de behandeling voor en met name als de dosering te snel wordt verhoogd. Daarom begint u de eerste twee weken met een lage dosering. Ook zal gedurende minimaal de eerste achttien weken de arts de werking van uw lever regelmatig controleren. Mensen die al een leveraandoening hebben, hebben een grotere kans op deze bijwerking. Ook vrouwen lopen meer risico.

 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

 • Veranderde vetverdeling, waarbij het vet meer op de buik, borst en de bovenkant van de rug gaat zitten.

  Ook kan de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed te hoog worden, waardoor de kans op hart- en vaatziekten groter wordt.

 • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen.

  Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een opgezet gezicht, lippen, tong of ogen, flauwvallen of benauwdheid. Een andere ernstige vorm van overgevoeligheid merkt u aan blaarvorming op de huid, koorts en spier- of gewrichtspijn voor. Waarschuw altijd een arts bij huiduitslag. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerste Hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor nevirapine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Spierpijn en gewrichtspijn.

  In zeer zeldzame gevallen kan dit medicijn de spieren aantasten, waardoor een nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik nevirapine gebruiken met andere medicijnen?

Nevirapine heeft met veel andere medicijnen wisselwerkingen. Het vermindert de werking van veel medicijnen. Ook kunnen veel medicijnen de werking van nevirapine verminderen, waardoor de werkzaamheid afneemt en het virus aanwezig blijft.

Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u nevirapine veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

Ook kan uw apotheker u precies vertellen hoeveel tijd er tussen de verschillende medicijnen moet zijn en voor u een innameschema maken. Wordt het innameschema in uw situatie te lastig, overleg dan met uw arts. Misschien kan deze één van de medicijnen vervangen door een medicijn dat u wel samen mag gebruiken.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Nevirapine geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg hierover met uw arts. Tijdens de zwangerschap moet u hiv-middelen blijven gebruiken. Want tijdens de zwangerschap is het extra belangrijk dat de hoeveelheid virus in uw bloed erg laag is. Dit verkleint namelijk het risico dat de baby besmet raakt met hiv.

Overleg ook met uw arts of uw hiv-behandeling geschikt is tijdens de zwangerschap. Mogelijk moet u andere hiv-middelen gebruiken.

Nevirapine wordt ook wel vlak voor de bevalling gebruikt. Dit verkleint het risico dat de baby tijdens de bevalling besmet raakt.

Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u hiv heeft, omdat het hiv via de moedermelk de baby kan besmetten. Overleg hierover met uw arts.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Tabletten: heel doorslikken met een half glas water.
Drank: gebruik de bijgeleverde doseerspuit om de voorgeschreven dosering af te meten.

Wanneer?
U kunt dit medicijn zowel met wat voedsel als op een nuchtere maag innemen. Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat voedsel.

Gebruikt u dit middel 1 keer per dag?
Neem dit medicijn op een vaste tijd in, bijvoorbeeld bij het ontbijt. Neem de volgende dosis 24 uur later in.

Gebruikt u dit middel 2 keer per dag?
Neem dit medicijn op vaste tijden in, met twaalf uur ertussen, bijvoorbeeld om 07.00 uur `s ochtends en 19.00 uur `s avonds.

Slikschema: U gebruikt dit medicijn meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

Hoe lang?
Meestal gebruikt u hiv-remmers jaren achtereen, omdat het virus nooit volledig uit te bannen is.

Terug naar overzicht