Medische Encyclopedie – Apotheek Burgum – Burgum

Apotheek Burgum

Apotheek Burgum

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 38 A 9251GA Burgum Tel:0511-462500

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

Let op, vanaf juni wijzigen onze openingstijden!!

Vanaf juni is de apotheek op vrijdagavond gesloten. Op zaterdag wijzigt de openingstijd van 17.00 tot 18.00 naar 10.30 tot 12.00!! U bent op de ochtend tussen 10.30 en 12.00 van harte welkom. Buiten onze openingstijden kunt u gebruik maken van onze ServiLocker. Voor aanmelden voor de ServiLocker vraag om advies bij één van onze medewerkers.

Coronavirus

Om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, de continuïteit van zorg te behouden en ons team te beschermen nemen ook wij maatregelen.

Kom NIET naar de apotheek indien u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid. Laat uw geneesmiddelen dan ophalen door iemand anders. De huisarts kan ook op het recept zetten dat het bezorgd moet worden voor u.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen.

Medische Encyclopedie

Inhoud

nirmatrelvir met ritonavir

Nirmatrelvir en ritonavir zijn virusremmers. Nirmatrelvir remt de groei van het coronavirus. Ritonavir zorgt ervoor dat nirmatrelvir minder snel wordt afgebroken in uw lichaam.

Artsen schrijven het voor bij de infectieziekte COVID-19 (corona).

Wat doet nirmatrelvir met ritonavir en waarbij gebruik ik het?

COVID-19 (corona)

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen.

Verschijnselen 
Bij een groot deel van de besmette mensen verloopt deze ziekte zonder ernstige verschijnselen. Maar vooral bij mensen met een verminderde afweer, zoals ouderen en langdurig zieken, kan dit ernstig verlopen. Deze mensen kunnen een longontsteking krijgen en hieraan overlijden.

Milde verschijnselen die veel voorkomen:

  • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn;
  • hoesten;
  • benauwdheid;
  • koorts;
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Oorzaak
COVID-19 is een besmettelijke ziekte. De coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen. Via druppeltjes komt het in de lucht. Als andere mensen dit inademen kunnen zij besmet raken met het virus. Ook kunnen mensen besmet raken als ze deze druppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.

Behandeling
De milde klachten van COVID-19 verdwijnen meestal vanzelf. Artsen schrijven nirmatrelvir met ritonavir voor bij mensen met corona die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel meer risico lopen om erg ziek te worden. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met diabetes (suikerziekte), hartproblemen, kanker, obesitas of overgewicht.

Werking en effect
Nirmatrelvir blokkeert het eiwit dat het virus nodig heeft om in aantallen te groeien. Ritonavir zorgt ervoor dat nirmatrelvir minder snel wordt afgebroken in uw lichaam. Hierdoor kan nirmatrelvir langer werken in uw lichaam. De combinatie nirmatrelvir met ritonavir verlaagt de kans dat u in het ziekenhuis komt door corona of overlijdt aan corona.

Lees meer over covid-19 (corona) . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Veranderde smaak

  • Maagdarmklachten, zoals diarree en overgeven.

  • Hoofdpijn

  • Spierpijn

  • Hogere bloeddruk

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik nirmatrelvir met ritonavir gebruiken met andere medicijnen?

Nirmatrelvir
Er zijn van nirmatrelvir nog geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Ritonavir
Ritonavir heeft met veel andere medicijnen wisselwerkingen. Het remt de afbraak van veel medicijnen in het lichaam, waardoor deze medicijnen meer bijwerkingen kunnen hebben. Ook kunnen veel medicijnen de werking van ritonavir verminderen, waardoor de werkzaamheid afneemt en het virus aanwezig blijft.

Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u ritonavir veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

Ook kan uw apotheker u precies vertellen hoeveel tijd er tussen de verschillende medicijnen moet zijn en voor u een innameschema maken. Wordt het innameschema in uw situatie te lastig, overleg dan met uw arts. Misschien kan deze één van de medicijnen vervangen door een medicijn dat u wel samen mag gebruiken.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Tijdens en tot met 7 dagen na de behandeling mag u niet zwanger worden. Gebruik in deze periode anticonceptieve maatregelen, zoals de pil of een condoom.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is.

Geef in ieder geval GEEN borstvoeding als u dit medicijn gebruikt en tot en met 7 dagen na het stoppen hiervan. Mogelijk kunt u tijdelijk flesvoeding geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Slik de tabletten heel door met een half glas water, zonder te kauwen. Dit kan met of zonder eten.

Wanneer?
U neemt deze combinatie 2 keer per dag in met een tussentijd van 12 uur. U start hier zo snel mogelijk mee na de eerste coronaklachten. Doe dit in ieder geval binnen 5 dagen.

Hoelang?
U gebruikt deze combinatie 5 dagen lang. Maak de hele kuur af.

Terug naar overzicht